Gå till innehåll

Hieronymus – 30 december 1922

Julen, den stora midvinterhögtiden, har här i denna vrå av världen firats ungefär som förr. Inga störande företeelser har förekommit i form av fylla och oljud, som förr i tiden var absolut oskiljaktigt från julfirandet. Ett det allra härligaste väder har också bidragit till att årets jul av mången med glädje bevaras i minnet, ty i vanliga fall brukar ju snö och köld vara allenarådande vid juletid. Julaftonens kväll blevo åtskilliga hem besökta av jultomtar, som var de gjorde besök väckte idel munterhet och glädje. Julmorgonens tidiga timmar ekade av bjällrors muntra klang, ty många både nära och fjärran boende skulle ju besöka julottan. Denna var också talrikt besökt och kyrkokören bidrog med tvenne lyckade sångnummer, vilket i icke ringa mån bidrog att höja julstämningen. Även under högmässan sjöng kören en sång, mycket väl utförd. Annandagens afton höll Tavelsjö kristliga ungdomsförening sin sedvanliga årsfest i samband med årsmöte. Denna fest är den enda, som hållits under helgen. Inte att undra på därför, att den var talrikt besökt, särskilt av ungdomen. Först höll komminister Levander en kort predikan, varefter kaffe serverades och kyrkokören bjöd på flera sångnummer som mottogs med livligt bifall. Så höllos mötesförhandlingarna varvid samtliga styrelseledamöterna omvaldes. Sedan följde ett par solosånger av Hr J. Åberg och fröken Åberg. Till sist plundrades de båda julgranarna på sina godsaker, och dessa gingo under klubban och försåldes till verkliga kristidspris. Så skildes man åt med minnet av en angenäm afton. Till sist är det kanske på sin plats, att nu vid årsskiftet uppmana alla, att vid prenumeration av tidningar ej förglömma vår Kuriren. Särskilt alla nykterhetsvänner påminnas om de upprop som utgått från de olika nykterhetssamfunden om att ej på minsta sätt stödja den förbudsfientliga tidningspressen. Så får jag slutligen önska alla denna tidnings läsare, både kända och okända ett i allt gott nytt år.
Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.