Välkommen till Tavelsjö gamla kyrkogård

Sök på gravsatta

Mitt i byn, mellan kyrkan och affären ligger den gamla kyrkogården i Tavelsjö med sitt vita, vackra staket och utblick över vattnet. Här begravdes människor från Tavelsjötrakten framför allt mellan åren 1910 till 1927, men fortfarande förekommer då och då gravsättningar i anslutning till olika familjegravar. Tidigare hade man fått åka till Backens kyrka i Umeå för begravningar. Tyvärr visade det sig dock snart att kyrkogården anlagts på vattensjuk mark. År 1927 invigdes en ny kyrkogård på en vacker tallbacke nordost om kyrkan.

Tavelsjö församlings första kyrka (se bild uppe till vänster) invigdes år 1897. Då kyrkan vid senare tid dels var i stort behov av restaurering, dels var sammanbyggd med skollokaler, ansågs det mest ändamålsenligt att ersätta med en helt ny kyrka. Tavelsjö nuvarande kyrka invigdes 1965 (se bild nere till höger).

Det finns 97 gravstenar på gamla kyrkogården. Många som ligger begravda här kommer från själva Tavelsjö och byar i närheten som Signhildsbäck, Långviken, Trehörningen, Varmvattnet, Kvarnsvedjan, Sjömellantjälen, Västernäs, Norrby, Rödåsel, Kroksjö och Mickelsträsk.

Denna webbplats innehåller förutom information om de gravlagda även information om familjebilden kring de begravda. Informationen är inte fullständig. Ibland har vi t ex inte hittat alla barn i en familj när vi sökt i våra källor. Vi vill därför gärna att Du kontaktar oss om Du har ytterligare information - kanske har Du en historia att berätta eller fotografier!

Tavelsjö Hembygdsförening kommer att fortsätta att aktivt samla in material i form av en studiecirkel som pågår under våren 2011 och uppdatering kommer att ske vartefter nya uppgifter kommer in och noteras nedan. Kontakta Corina Selberg (corinaselberg@gmail.com) om du vill delta i studiecirkeln!

Hjälp oss att levandegöra folket som verkat i Tavelsjöbygden!

Uppdatering 2010-12-29

 • Gravvård 3 (Terese Andersson, dotter, Tavelsjö), Gravvård 4 (Lilly, dotter, Tavelsjö), Gravvård 5 (Erik och Maria Eriksson, Tavelsjö), Gravvård 6 (Gustav Lundström, son, Kroksjö), Gravvård 11 (Karl Johansson, Tavelsjö), Gravvård 25 (P. A. Bäckström, Norrby), Gravvård 33 (Jonas Eriksson, Tjärnbäck), Gravvård 57 (Johan Karlsson, Trehörningen). Kompletterad 27/1 2011, Gravvård 59U (Kjell Kjellin, Haddingen). Gravvård 82 (Hulda, dotter, Mickelsträsk). Mindre korrigeringar har gjorts på ytterligare några gravvårdar.
  Observera att fler foton, berättelser mm kan finnas under länken Mer material i högermenyn till varje person. Där finns även en förteckning över använda källor.
 • Kulturhistorisk bedömning gjord av Historiska Hus i Norr AB på beställning av Umeå Kyrkliga Samfällighet kommer att läggas ut då den fastställts av Länsstyrelsen (ej klart december 2010). Gravvårdarna uppdelas i tre klasser: Klass 1, omistlig gravvård; Klass 2, kulturhistorisk värdefull gravvård; samt Klass 3, ej kulturhistorisk värdefull gravvård.
 • Persondata lagras i DISGEN version 8.2. I december 2010 fanns 790 personer i databasen.
Tidigare har information inkommit om Gravvård 1 (N Olofsson), Gravvård 6 (J Lundström), Gravvård 7 (A Persson), Gravvård 8 (KJ Israelsson), Gravvård 9 (O Jakobsson), Gravvård 15 (O Olofsson), Gravvård 33 (J Eriksson), Gravvård 37B (Erik Peder, JP Jonssons son), Gravvård 47 (GA Bodin), Gravvård 55 K Sandström, Gravvård 64 PG Eriksson, Gravvård 84 (J Lundgren).

Tack för alla bidrag!

Välkomna att bidra med mer information och kort! Kontakta oss.

Sök på gravsatta

Sök med hjälp av kartan eller i registret nedan.
För muspekaren över gravstenen så dyker en bild på gravvården upp. Klicka på gravstenen för mer information.

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen

Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i SverigeTavelsjö kyrka
Tavelsjö nuvarande kyrka invigd 1965.
Gravvård nr 27. Gravvård nr 26. Gravvård nr 25 Gravvård nr 24 Gravvård nr 23 Gravvård nr 22 Gravvård nr 21 Gravvård nr 20 Gravvård nr 19 Gravvård nr 18
Gravvård nr 28 Gravvård nr 17
Gravvård nr 29
Gravvård nr 30
Gravvård nr 31
Gravvård nr 59U
Gravvård nr 50U
Gravvård nr 16
Gravvård nr 15
Gravvård nr 14
Gravvård nr 32
Gravvård nr 13
Gravvård nr 33
Gravvård nr 34
Gravvård nr 35
Gravvård nr 84
Gravvård nr 83
Gravvård nr 82
Gravvård nr 81
Gravvård nr 92 Gravvård nr 88 Gravvård nr 80
Gravvård nr 91 Gravvård nr 87 Gravvård nr 79
Gravvård nr 90 Gravvård nr 86 Gravvård nr 78
Gravvård nr 89 Gravvård nr 85 Gravvård nr 77
Gravvård nr 12
Gravvård nr 11
Gravvård nr 10
Gravvård nr 36
Gravvård nr 37
Gravvård nr 38
Gravvård nr 73 Gravvård nr 74 Gravvård nr 75 Gravvård nr 76
Gravvård nr 54 Gravvård nr 53 Gravvård nr 48 Gravvård nr 47
Gravvård nr 55 Gravvård nr 52 Gravvård nr 49 Gravvård nr 46
Gravvård nr 56 Gravvård nr 51 Gravvård nr 50 Gravvård nr 45
Gravvård nr 69 Gravvård nr 70 Gravvård nr 71 Gravvård nr 72
Gravvård nr 67 Gravvård nr 66 Gravvård nr 63 Gravvård nr 62
Gravvård nr 68 Gravvård nr 65 Gravvård nr 64 Gravvård nr 61
Gravvård nr 57 Gravvård nr 58 Gravvård nr 59 Gravvård nr 60
Gravvård nr 9
Gravvård nr 8
Gravvård nr 7
Gravvård nr 39 Gravvård nr 6
Gravvård nr 40 Gravvård nr 41 Gravvård nr 42 Gravvård nr 43 Gravvård nr 44 Gravvård nr 1 Gravvård nr 2 Gravvård nr 3 Gravvård nr 4 Gravvård nr 5

Alfabetiskt register över gravsatta

Register enligt inskription på gravsten. Klicka på namnet för mer information.

Inskription Gravvård
 • Andersson A. Altjärn familjegrav.
 • 23
 • Andersson E.A. Sjömellantjälen familjegrav.
 • 2
 • Andersson Emma Karolina *1854 †1925

 •            Anna Johanna Andersson,Tavelsjö *1860 †1941.
  90
 • Andersson Johan köpman *1897 †1971 Eriksbo
 • 82
 • Andersson Jonas Tavelsjö familjegrav.
 • 74
 • Andersson Nils Tavelsjö familjegrav.
 • 85
 • Andersson O. Träskliden familjegrav.
 • 35
 • Andersson Olof Tavelsjö familjegrav.
 • 3
 • Appelblad E. Tavelsjö familjegrav.
 • 5
 • Bodin G.A. Fredrikshall familjegrav.
 • 47
 • Broander Anna-Britta *1929 †1997.
 • 19
 • Broander Johan *1961 †2001.
 • 19
 • Bäckström P.A. Norrby familjegrav.
 • 25
 • Eriksson Anna Sofia, änkefru *1856 †1920.

 •            Persson K.P. Kroksjö familjegrav.
  24
 • Eriksson Erik,

 •            makan Maria
             dottern Jenny
             sonen Birger.
  5
 • Eriksson Helmer, Mjölnaren *1903 †1972

 •            makan Frida *1899 †1971
             sonen Hans-Gustav *1943 †1968.
  19
 • Eriksson J. Sjömellantjälen familjegrav.
 • 2
 • Eriksson J. Tjärnbäck familjegrav.
 • 33
 • Eriksson Nils *1846 †1934, Djupbäck familjegrav.

 •            makan Maria *1846 †1921
             sonen Oskar Nilsson *1881 †1962
             makan Maria *1883 †1927.
  20
 • Eriksson P.G. Ytterrödå

 •            hustrun Anna.
  64
 • Eriksson Per hemmansägare Sunnansjö *1846 †1922

 •            hustrun Johanna f. Olofsdotter *1854 †1927
             sonen Johan Petter *1890 †1949.
  77
 • Forsberg A. Bernh. Kyrkovärd Tavelsjö familjegrav.
 • 80
 • Forsberg Herman familjegrav. Herman *1889 †1974

 •            Ida *1892 †1981
             Yngve *1921 †1921.
  21
 • Gillisson May *1926 †2006
 • 50U
 • Granberg A. Djupbäck familjegrav.
 • 75
 • Granberg A. Rödå Familjegrav.
 • 41
 • Gutke Lydia folkskolelärarinna *1874 †1925

 •            Anders Gutke *1845 †1929
             Axel *1892 †1914.
  68
 • Hansson Albin flottningschef *1849 †1924

 •            hans maka Maria Albertina *1849 †1938
             Adele Albinsson *1891 †1972.
  86
 • Helge och Elis.
 • 49
 • Holmberg Helge *1910 †1920.
 • 27
 • Holmberg Magnus, skiftesgodemannen, Mickelsträsk *1884 †1965

 •            hustrun Henny Karolina *1882 †1965.
  27
 • Holmgren Gunnar, byrådirektör *1916 †1982.
 • 40
 • Holmgren J. nämndeman, Tavelsjö familjegrav.
 • 40
 • Holmgren Karl *1845 †1919

 •            hustrun Katarina f. Johansdotter *1859 †1931, Sand.
  87
 • Holmgren Oskar, vägmästaren *1873 †1939

 •            Mina Holmgren *1888 †1970.
  40
 • Högberg E. Kroksjö familjegrav.
 • 31
 • Hörnell Kjell-Olof * 1941 †1941.
 • 3
 • Israelsson K.J. Tavelsjö familjegrav.
 • 8
 • Jacobsson Olof *1840 †1925

 •            makan Chatarina *1840 †1920
             sonen Olofsson Per *1876 †1916
             sonsonsonen Karl Johan *1931 †1932.
  9
 • Johansson C. Österå familjegrav.
 • 81
 • Johansson E.O. Rödå familjegrav.
 • 38
 • Johansson Joh. Tavelsjö familjegrav.
 • 56
 • Johansson Karl, hemmansägare Tavelsjö familjegrav.
 • 11
 • Johansson Per *1872 †1964

 •            hustrun Amanda *1880 †1945, Tavelsjö.
             Barnen Ester *1907 †1913
             Ester *1917 †1918
             Herman *1920 †1920
             Sigrid *1920 †1920
             En Son *1922 †1922
             Helge *1914 †1935
             Anna *1909 †1957
             Ruth *1917 †2007.
  60-61
 • Johansson Per Granbäck ? Familjegrav.
 • 37
 • Jonsson A. Tavelsjö familjegrav.
 • 4
 • Jonsson J. hemmansägare *1848 †1918 Familjegrav.
 • 76
 • Jonsson J. hemmansägare Trehörningen familjegrav.
 • 79
 • Jonsson J.G. Höggård familjegrav.
 • 83
 • Jonsson J.P. Åliden familjegrav.
 • 37
 • Jonsson K.A. Pellboda familjegrav.
 • 29
 • Jonsson Zakarias Jonstorp *1838 †1916.
 • 46
 • Karlsson Anders hemmansägare Mickelsträsk *1867 †1923

 •            Hulda Karlsson *1904 †1992 familjegrav.
  82
 • Karlsson J. Trehörningen familjegrav.
 • 57
 • Karlsson K.A. Ådala familjegrav.
 • 44
 • Karlsson Nils *1912 †1970, Långviken.
 • 11
 • Kjellin Kjell *1938 †1995.
 • 59U
  Inskription Gravvård
 • Konradsson Ragnvald *1925 †2004, Trehörningen

 •            J.G. Jonsson *1866 †1948
             hans maka Klara Margareta *1866 †1918.
  13
 • Königsson Ida Maria f. Selberg *1874 †1953

 •            Selma Selberg *1884 †1918.
  73
 • Larsson J. Södervik familjegrav.
 • 58
 • Larsson J.P. Trehörningen familjegrav.
 • 12
 • Lindberg C.M. Fredrikshall familjegrav.
 • 67
 • Lundberg J. Haddingen familjegrav.
 • 36
 • Lundgren J. Tavelsjö familjegrav.
 • 84
 • Lundgren K. Tavelsjö familjegrav.
 • 32
 • Lundström Henning *1889 †1968

 •            makan Svea *1906 †1991
             Bengt Lundström *1931 †1967.
  63
 • Lundström J. Granbäcksfors familjegrav

 •            Gustav Lundström Trehörningen.
  6
 • Lundström Karl Varmvattnet familjegrav.
 • 54
 • Magnus *1909 †1937 (anm. Johansson, 81).
 • 81
 • Malmstig Barbro, dotterdottern *1937 †1937 (anm. Holmberg, 27).
 • 27
 • Mannberg Johan *1854 †1919

 •            hustrun Anna *1852 †1916
             sonen Gustav *1895 †1915
             sonen Algot *1898 †1920.
  34
 • Mattsson K.J.A. Grannäs familjegrav. 1924.
 • 28
 • Nilsson Birgit *1930 †2002.
 • 19
 • Nilsson Gustav *1882 †1920

 •            makan Hildur *1892 †1982
             Gunhild *1917 †1978
             Gärdis *1920 †2002.
  16
 • Nilsson J. smed Tavelsjö *1849 †1919. Familjegrav.
 • 72
 • Nilsson N. Västernäs familjegrav.
 • 91
 • Nordström Aug. handlanden Norrby familjegrav.
 • 45
 • Nordström Tekla *1897 †1943.
 • 33
 • Olofsson Nils *1874 †1962

 •            makan Maria *1880 †1918
             sonen Konrad *1910 †1923
             dottern Henny *1907 †1926
             Konrad Johansson *1911 †2008
             makan Sigrid *1913 †2005.
  10
 • Olofsson Nils Kvarnsvedjan familjegrav.
 • 1
 • Olofsson O.L. Västerå *1867 †1922 familjegrav.
 • 22
 • Olofsson Olof, hemmansägaren, Tavelsjö familjegrav.
 • 15
 • Olovsson Maria fru Tavelsjö

 •            Persson O.A. Västerå familjegrav.
  70
 • Olsson Amanda f. Jonsson Tavelsjö *1889 †1919

 •            sonen Sigurd *1917 †1919.
  53
 • Persson A. Kroksjö familjegrav.
 • 7
 • Persson K.O. Rödåsel familjegrav.
 • 88
 • Persson P. Aug. Kroksjö

 •            makan Emma
             Maud Karlsson *1925 †1997
             Alma Högberg *1901 †1927
             sonen Ferdinand *1904 †1922.
  65
 • Persson Per Gust. Hemmansägare Brattvall *1854 †1924

 •            hustrun Fredrika Albertina *1851 †1924.
  36
 • Pettersson C.O. Kroksjö familjegrav.
 • 52
 • Sandberg C.A. Tavelsjö familjegrav.
 • 62
 • Sandberg Gustav A. *1856 †1911

 •            hustrun Klara Maria *1856 †1925
             Nils Sundling *1875 †1925
             hustrun Alma Vilhelmina *1878 †1967
             sonen Nils Oskar *1907 †1964 Tavelsjö.
  43
 • Sandström E. familjegrav Trehörningen

 •            Maria *1883 †1930
             Erik *1880 †1969
             Birger *1913 †2001
             DagnyAlvarLilly.
  14
 • Sandström E.G. Trehörningen familjegrav.
 • 69
 • Sandström J. G. Tavelsjö familjegrav.
 • 18
 • Sandström J.S. Norrby familjegrav.
 • 50
 • Sandström Karl Högland familjegrav

 •            Theolinda Sandström Tavelsjö *1894 †1974.
  55
 • Sandström N.A. hemmansägare Långviken *1876 †1919 familjegrav.
 • 26
 • Sjöblom J.P. Tavelsjö familjegrav.
 • 39
 • Sonen Johan *1876 †1920

 •            dottern Hulda *1890 †1963 (Johansson, 38).
  38
 • Västerlund Anders Alfred hemmansägare Kroksjö *1872 †1922.
 • 66
 • Västerlund Johan Rödåliden familjegrav

 •            Sofia *1870 †1916
             Johan *1868 †1924
             Karl *1907 †1988
             Margit *1913 †1998.
  30
 • Yttergren M. Rödå familjegrav

 •            Makan Fredrika f. Jonsdotter *1861 †1913
            
  Signe Adele Sandberg *1905 †1955.
  42
 • Zingmark O.W. familjegrav Långviken

 •            Sonen Johan *1890 †1979.
  89
 • Åberg C.E. Mickelsträsk familjegrav

 •            Sten *1917 †2006.
  17
 • Åberg C.P. Mickelsträsk familjegrav.
 • 78
 • Ågren C.A. Södervik familjegrav.
 • 92
 • Åström Nils Västervik *1885 †1978

 •            hustrun Ellen Maria *1893 †1962
             sonen Nils Sigurd *1919 †1919.
  59

  © Tavelsjö Hembygdsförening.

  Sidan uppdaterad 2017-05-07