Gravvård 71

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen


Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i Sverige


Källmaterial

Källmaterial till gravvård 71 (.pdf)


Kulturhistorisk bedömning/
gravinventering

Inventering/kulturhistorisk bedömning av gravvård 71 (.pdf)


Mer material

Foton, berättelser m m
Mer material till gravvård 71
Gravvård 71 .

   
_______________________________________________________________________________________________

Levnadsbeskrivning
Ingen gravsten.Enligt gamla kartan *Förslag till ordnande av kyrkogård vid Tavelsjö* och enligt gravregistret är Högberg G.A, Höglunda gravrättsinnehavare.
_______________________________________________________________________________________________

Gravvårdens placering

Sök på gravsatta

Gravvårdens utseende

Inventering av gravvård 71 (.pdf)

© Tavelsjö Hembygdsförening.