Om våra uppgifter

Bakgrund

Tavelsjö gamla kyrkogård är vackert belägen nedanför kyrkan och med utsikt över sjön. Den anlades 1910 och var i bruk fram till 1927 då den nya kyrkogården anlades en bit högre upp. På kyrkogården finns ett hundratal människor begravda varav de flesta är födda under 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal.
Kontinuerligt återanvänds gamla gravplatser i Sverige och sålunda försvinner gravstenarna och dess unika information om gångna tiders gravstensskick och om människorna som gravlagts.

Syfte

Tanken med detta projekt är att rädda gravstenarnas information åt eftervärlden samt tillgängliggöra kyrkogården för allmänheten genom att skapa en kyrkogård på webben för att fortlevandegöra de personer som verkat i bygden.

Genomförande

Detta projekt genomfördes under 6 månader hösten/vintern 2008-2009 via medel från VIVA resurs och ideellt arbete av Tavelsjö Hembygdsförening, av Carina Oscarsson och Kerstin Svensson. Under perioden samlades grundfakta om de gravlagda in samt foton på gravstenarna. Materialet strukturerades i släktforskningsprogrammet DISGEN. Vi har utgått från inskriptionerna på gravvårdarna och sökt information om familjerna med hjälp av i huvudsak kyrkböcker via SVAR-Svensk arkivinformation och Genline, samt Sveriges Släktforskarförbunds CD skivor: Sveriges befolkning 1900, Sveriges befolkning 1970 och Sveriges dödbok 1947-2006

Källmaterial tillhörandes varje gravvård har samlats i ett pdf-dokument som finns att ladda ner i anknytning till informationen om gravvården.

Då vi inte, med hjälp av inskriptionerna på stenarna eller kyrkans gravregister, kan se exakt vilka som ligger begravda i familjegravarna har vi kortfattat dokumenterat lite om hela familjen och deras liv i bygden.
Till vår hjälp har också varit den kulturhistoriska inventering och bedömning av kulturhistoriska gravvårdar och kyrkogården som helhet, vilken gjordes år 2007-2009 av Historiska Hus i Norr AB på beställning av Umeå Kyrkliga Samfällighet.
Vi har även samlat information från personer i byn som bidragit med sina berättelser och foton som vi tackar för. Tavlan föreställandes Tavelsjö gamla kyrka i loggan är i privat ägo i Tavelsjö.

En första version av webbplatsen byggdes upp och publicerades den 3 februari 2009. Uppdateringar har gjorts den 24 januari och 23 december 2010. Tavelsjö Hembygdsförening fortsätter att jobba med insamlande av mer material under 2011. Vidare uppdateringar sker kontinuerligt.

Sökbara uppgifter

Information och fakta om personerna kan sökas via ett alfabetiskt register över namnen på stenarnas inskriptioner eller med hjälp av kartan över kyrkogården på startsidan.

Information saknas

Vi jobbar med att komplettera den information som saknas.

Kontakta oss gärna om du har berättelser, fotografier eller annan information som kan hjälpa oss att levandegöra personerna som är gravlagda på Tavelsjö gamla kyrkogård.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen PUL gäller nu levande människor. På webbplatsen finns även nu levande människor nämnda. Uppgifter om dessa människor utöver grundfakta måste accepteras av personen i fråga och tydliggöras för publicering på webbplatsen. För uppgifter om avlidna gäller att förtal ej får förekomma eller andra kränkande uppgifter. Dödsorsak anges ej. Uppgifter om den som är avliden omfattas inte av personuppgiftslagen.
Datainspektionens information i samband med en anmälan mot Sveriges Släktforskarförbunds Anbytarforum ger vägledning om detta:
- Information avseende behandling av personuppgifter på Anbytarforum (.pdf)
Mer info om PUL finns på
datainspektionen.se.

Kontakta oss om någon publicerad uppgift uppfattas som stridande mot personuppgiftslagen.

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen

Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i SverigeTavelsjö kyrka
Tavelsjö nuvarande kyrka invigd 1965.© Tavelsjö Hembygdsförening.

Sidan uppdaterad 2017-05-07