Intressanta gravar

Tavelsjö gamla kyrkogård har ett stort antal gravvårder av kulturhistoriskt intresse. Likaså finns gravstenar av personhistoriskt intresse där yrkestitel framgår på gravstenen. Det ligger dock ingen Greta Garbo här men likväl finns några personligheter från bygden gravlagda på kyrkogården.

Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar

Kyrkogården inventerades 2007-2009 av Historiska Hus i Norr AB på beställning av Umeå kyrkliga samfällighet, som då gjorde en kulturhistorisk värdering av gravvårdarna. Se karta Kulturhistorisk bedömning 2008-06-18.
Här är några av dessa gravvårdar med särskilda kommentarer.

Nr 1 (Nils Olofssons familjegrav)
Ålderdomlig vård i gotisk stil i ett iögonfallande läge. Kyrkogårdens första gravanordning. Gravkorset tillhör en äldre generations gravkonst.

Nr 2 (E.A Andersson familjegrav och J Eriksson familjegrav)
Betydelse för begravningsplatsens helhetskaraktär. Den ena representativ och tidtypisk för det tidiga 1900-talets gravskick, den andra ett exempel på en liten stenvård i jugendstil.

Nr 3 (Olof Anderssons familjegrav)
En av få grusgravar på Tavelsjö gamla kyrkogård, med en stilfull gravvård representativ för tiden (tidigt 1900-tal) och kyrkogården. Den liggande gravvården är ett konstfullt exempel på 1940-talets strama stil.

Nr 11 (Karl Johanssons familjegrav)
Tidtypiskt och stilfullt bidrag till begravningsplatsens enhetliga karaktär. En av få vårdar i sitt slag på kyrkogården. Konstnärligt värde.

Nr 12 (J.P Larsson familjegrav)
Gravvård i ett för begravningsplatsen ovanligt material. (betongsten)

Nr 20 (Nils Erikssons familjegrav)
En av kyrkogårdens större stenvårdar som bidrar till begravningsplatsens enhetliga karaktär. Har en strof i inskriptionen, vilket är ett ovanligt fenomen.

Nr 25 (P.A Bäckström familjegrav)
En av få grusgravar med häckinramning på Tavelsjö gamla kyrkogård. Stilfull gravvård representativ för tiden (tidigt 1900-tal) och platsen.

Nr 66 (Anders Alfred Västerlund)
Sällsynt och påkostat gravvårdsexemplar i unik utformning för Tavelsjö gamla kyrkogård.

Nr 76 (J. Jonssons familjegrav)
Representativ gravvårdstyp för 1910-talet.

Nr 80 (A. Bernh. Forsberg familjegrav)
Den enda gravvården i sitt slag (bautasten, kraftig stenomgärdning) på kyrgogården. Exempel på nationalromantikens ideal. En av få (tre st) grusgravar på kyrkogården.

Nr 92 (C A Ågren familjegrav)
Ovanligt bidrag till begravningsplatsens tidsprägel.

Gravstenar med yrkestitlar

Folkskollärarinnan Lydia Gutke, unikt för kyrkogården med kvinnlig titel på gravstenen.
Flottningschef Albin Hansson
Mjölnaren Helmer Eriksson
Skiftesgodemannen Magnus Holmberg
Nämndeman Jonas Holmgren
Vägmästaren Oskar Holmgren
Byrådirektör Gunnar Holmgren
Handlanden Aug. Nordström
Smeden J. Nilsson
Kyrkovärd A. Bernh. Forsberg
Köpman Johan Andersson

Personligheter från bygden

Helmer Eriksson (gravvård 19). Mjölnare
Magnus Holmberg (gravvård 27. Auktionsutroparen från Mickelsträsk som spred skratt och leenden. En stor kulturpersonlighet som roat många i byarna runt Tavelsjön.
Gustav A. Sandberg (gravvård 43)
Anders Bernhard Forsberg (gravvård 80)

Tycker du att fler personer borde hamna i denna lista? Kontakta oss

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen

Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i SverigeTavelsjö kyrka
Tavelsjö nuvarande kyrka invigd 1965.

© Tavelsjö Hembygdsförening.

Sidan uppdaterad 2017-05-07