K.O Persson

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen


Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i Sverige


Källmaterial

Källmaterial till gravvård 88 (.pdf)


Kulturhistorisk bedömning/
gravinventering

Inventering/kulturhistorisk bedömning av gravvård 88 (.pdf)


Mer material

Foton, berättelser m m
Mer material till gravvård 88
K.O  Persson
K.O Persson.

   
_______________________________________________________________________________________________

Levnadsbeskrivning

Rödåsel.
_______________________________________________________________________________________________

Gravvårdens placering

Sök på gravsatta

Gravvårdens utseende

Inventering av gravvård 88 (.pdf)

© Tavelsjö Hembygdsförening.