Gravvård 51

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen


Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i Sverige


Källmaterial

Källmaterial till gravvård 51 (.pdf)


Kulturhistorisk bedömning/
gravinventering

Inventering/kulturhistorisk bedömning av gravvård 51 (.pdf)


Mer material

Foton, berättelser m m
Mer material till gravvård 51
Gravvård 51 .

   
_______________________________________________________________________________________________

Levnadsbeskrivning
Ingen gravsten.Enligt gamla kartan *Förslag till ordnande av kyrkogård vid Tavelsjö* och enligt gravregistret är Sjöström Jonas, Kvarnsvedjan gravrättsinnehavare. Gravplatsen återlämnad. Ej upplåten.
_______________________________________________________________________________________________

Gravvårdens placering

Sök på gravsatta

Gravvårdens utseende

Inventering av gravvård 51 (.pdf)

© Tavelsjö Hembygdsförening.