Joh. Johansson

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen


Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i Sverige


Källmaterial

Källmaterial till gravvård 56 (.pdf)


Kulturhistorisk bedömning/
gravinventering

Inventering/kulturhistorisk bedömning av gravvård 56 (.pdf)


Mer material

Foton, berättelser m m
Mer material till gravvård 56
Joh.  Johansson
Joh. Johansson.

   
_______________________________________________________________________________________________

Levnadsbeskrivning

Tavelsjö
_______________________________________________________________________________________________

Gravvårdens placering

Sök på gravsatta

Gravvårdens utseende

Inventering av gravvård 56 (.pdf)

© Tavelsjö Hembygdsförening.