Gå till innehåll

Styrelse

Kontaktuppgifter till styrelsen

Eva Wiklund (ordf) 070-683 22 77 Mail: wiklundia1@gmail.com
Lena Alwerud (sekr) 076-671 95 56 Mail: lena.alwerud@tavelsjo.se
Karin Ågren (kassör) 070-669 57 43 Mail: karin.agren@tavelsjo.se
Rolf Appelblad 070-681 35 71 Mail: rolf.appelblad@tavelsjo.se
Lisbeth Berglund 070-303 71 17 Mail: lmkberglund@gmail.com
Anna-Karin Edberg 070-227 89 87 Mail: anna_karin.edberg@hotmail.com
Lillemor Grahn 070-358 88 39 Mail: lillemor.grahn@hotmail.com
Susanne Nordbrandt 070-367 42 49 Mail: susannenordbrandt@hotmail.com
Susanne Möller 070-665 28 74 Mail: susmoll@gmail.com

Ansvarig för hemsidan: Hans-Göran Olofsson Mail: admin@tavelsjohembygdsforening.se