Gå till innehåll

Hieronymus – 28 augusti 1920

Höskörden denna sommar blev under medelmåttan vad kvantitet beträffar, kvaliteten var god. Mången torde få reducera kreatursbesättningen med någon ko.

Skördearbetet bedrives nu under högtryck och torde om en vecka vara avslutat. Skörderesultatet är klent, beroende på den intensiva torka, som under försommaren var rådande. Mången bonde torde i år ej få hälften spannmål i jämförelse mot fjolåret. Kvaliteten är ej heller den bästa, emedan en stor del ej är fullmogen. Det ser ut, som skulle den kommande vintern bli en prövningens tid för bonden, helst när allt vad mat heter, särskilt mjöl, är så dyrt. Köttpriserna äro låga här på landsbygden och de kreatur man måste avyttra får man ej mycket för, men när man skall köpa av slaktare, står priset högt, ty just dessa hava den största förtjänsten. Smörpriset har gått upp igen och befinner sig kring 6 kr. per kg.

Blåbärsskörden har denna sommar varit klen, men lingonen förekomma desto rikligare. Någon bärmarknad höres ej av. Därför torde tusentals liter lingon få förfaras detta år. Potatisskörden kommer nog också att i någon mån bli mindre än fjolårets skörd.

Söndagen den 22 augusti var en högtidsdag för Tavelsjö, som vi nog komma att minnas. Dagen ingick med ett strålande härligt väder. Högmässa hölls av komminister Grubbström från Vännäs. Kyrkan var fylld till sista plats. Kl. 1 em. höll Vännäs kyrkokör konsert inför en fulltalig publik. Programmet var rikt. Man kan inte säga annat än att det också utfördes väl. Kl. 4 em. hölls vespergudstjänst av komminister Grubbström under medverkan av Vännäs kyrkokör. Den högtidliga gudstjänsten, den första i sitt slag i Tavelsjö, övervars av en hel mängd folk. Efter denna hade kaffeservering anordnats i folkskolesalen. Under denna sjöng manskören "Sjung, Sjung" ett nummer, som belönades med en stormande applåd. Härefter gav Vännäs kyrkokör ett par sångnummer, som avtackades med nära nog frenetiska applåder. Så bringade Vännäs kyrkokör ett fyrfaldigt leve för Tavelsjö

samt dess gästvänliga befolkning. Efter detta steg komminister Levander fram och frambar i några korta ord sitt och ortens tack till Vännäs kyrkokör, som gjort denna dag så högtidlig för Tavelsjö. Därefter utbragtes ett fyrfaldigt leve för Vännäs­gästerna, vilket besvarades av dessa med sångarhälsningen. Som avslutning sjöngs unisont "Du gamla, du fria".

Valstridens vågor nå också våra fredliga bygder. Riksdagsman Johansson från Brånalt var för en tid sedan här och förkunnade den saliggörande läran om jordbrukarnas riksförbund. Han utdelade frikostigt partiets valprogram. Mindre frikostig var han med utdelandet av dess "Valkatekes", ty endast några rättrogna erhöllo av denna vara. Sen är blott avsedd för förbundets agitatorer, "Katekesen" innehåller en del frågor och svar, som verka nära nog lustiga, ty den som följt med innevarande års riksdagsarbete och vet huru riksförbundarnas representanter i riksdagen skött sig, han finner huru i denna "Valkatekes" sanningen är förvanskad. Till sist ett vänligt råd till dem som agitera för denna politiska åsikt. Se närmare till hur det är fatt med dem som bildat partiet i fråga. Försök sedan dölja den fula kroken så omsorgsfullt som möjligt med den feta masken.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.