Gå till innehåll

Hieronymus – 2 maj 1920

De som vid påsktiden gjorde sig den förhoppningen att vi skulle få en så tidig vår, ha nog blivit grundligt besvikna. Ännu ligger det kompakta snödrivor kvar på slätterna och i skogarna ha vi mycket med snö ännu. Blott det blev värme nu så att snösmältningen toge en något hastigare fart än hittills, så kanske vårbruket kunde taga sin början i normal tid. Jorden har denna vinter varit ringa frusen, så att när snön far reser också tjälen. Enligt gamla märken skulle vi bönder ha att förvänta ett fruktbart år. Bondepraktikan säger sålunda: 'Om april blåser i sitt horn, så fås en god skörd av korn. Mars torr april våt, och maj kall, fylla bondes lador all; men april torr och ren, är bonden till stort men. April varm, maj sval, juni våt, är något att glädjas åt. En torr april är ej vad bonden vill; men aprilregn ger frukterna hägn. Aprilsnö är så gott som fåragö. På en våt april följer en torr juni."

Nuförtiden fäster man ju dock inte någon vikt vid de gamla märkena.

Ett allmänt samtalsämne bland befolkningen här är fn. dammfrågan vid Haddingskroken. Sågägarna Granberg därstädes dömdes ju vid vårtinget i år att inom två månaders tid ha borttagit dammen. Denna damm reste dock all världens väg den 25 sistlidne april. Vårfloden tog dammen ifråga samt en mängd bakaved och sågspån. För att återuppbygga dammanläggningen igen måste herrar Granberg bygga en damm vid utloppet av södra Tavelsjö. Följden blev att vattnet började stiga i höjd och en stor del åker blev stående under vatten. Särskilt bönderna i östra Tavelsjö fingo sina lågt liggande åkrar bortgömda under vattenytan. Dessa tågade i väg till Haddingskroken och uppmanade herrar Granberg att genast borttaga denna damm. De nekade, men Tavelsjöboma ringde efter landsfiskal Vallmark, vilken infann sig hos dammägarna och förelade dem att innan klockan 7 den 29 april ha borttagit dammen vid Tavelsjöns utlopp. Granberg har dock icke borttagit dammen utan fortfar att dämma. De som lida skada därav torde komma att instämma herrar Granberg till kommande ting för liden vattenskada.

Kristi himmelsfärdsdag kommer konsert att givas i Tavelsjö kyrka av manskören "Sjung, sjung" samt Tavelsjö kyrkokör. Programmet kommer att bli rikt på innehåll. Alltså blir kyrkan fylld till sist plats på denna konsert.

Gott om körförtjänster torde det nog komma att bli under den kommande sommaren. Allt det virke som nu försågas skall forslas till Umeå och detta är inte ringa mängder. Ryktesvis har hörts att en lastautomobil skulle vara inköpt av en trävaruhandlande i Umeå och skulle lastbilen nedforsla virket. Vägarna äro nog för svaga för sådana påfrestningar, varför denna trafik torde bli kort. En personbil har inköpts av gästgivare Königsson i Tavelsjö också sin bil.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.