Gå till innehåll

Hieronymus – 6 april 1920

Den som trott att vår trakt skulle vara alldeles förbisedd av försynen vid utdelningen av den ädla sångens gåvor, han har haft en galen tro. Under innevarande vinter har här bildats en manskör och en blandad kyrkokör. Manskören räknar 18 medlemmar, kyrkokören ett tjugutal. Konserter av dessa körer gåvos i Ytterrödå Marie bebådelsedag samt i Norrby lördagen den 27 mars. Mycket folk hade infunnit sig på båda platserna, helst å den förra. Lokalerna ha blott varit trånga skolsalar, som gjort att sången ej kunnat få den rytm den kunnat få om större lokaler stått till buds. Sångledare är den från Obbola i höstas inflyttade byggnadssnickaren Jonas Åberg, som äger stor förmåga att leda och intressera. Hr Åberg är nu tillförsäkrad åt Tavelsjö genom att han antagits såsom handelsföreståndare för Tavelsjö konsumtionsförening från den 1 april. Trots den korta tid som övningarna pågått, ha dock konserterna varit synnerligen väl utförda och ha ägt den rytm och klang man knappt kunnat fordra. Glansnumren torde vara "Björneborgarnas marsch" och "Vaggvisa från Kentucky". Förresten kan hela programmet sägas ha utgjorts av idel glansnummer.

Från visst håll betraktas dock bildandet av sångkörer såsom något fånigt. Det finns de, som säga att det blott är av högfärd, som de uppträda offentligt. Jag beder dessa individer, besök en konsert och känn efter om ej ert hjärta liksom lyfts över allt världsligt, när ni höra "Vaggvisa från Kentucky" eller något annat hänförande nummer. "Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång", så sjunges det i en sång och det finns väl knappast något sannare omdöme om sången. Fly ej alla onda känslor och tankar, när du åhör en ljuvlig och känslig sång? Vill ej ditt hjärta liksom öppna sig för en var och meddela sin glädje till . alla? Sorgen, hur tung den än må vara, far den ej sin kos inför tonernas makt? Och allt ont, allt dåligt, allt småaktigt, allt nedrigt och lånt hos människan får genom den sitt respass. Du skulle vilja taga hela världen i famn och smeka den samt lindra all nöd och smärta, om det i din förmåga stod, när du blir inspirerad av ett härligt sångstycke. Ja, jag kan ej med ord ge mina känslor det uttryck, som de kräva, och därför är det bäst jag slutar för denna gång med en enkel honnör för våra sångare, som vilja lyfta oss över vardagslivets grå enahanda.

Konsert torde komma att givas i Tavelsjö någon söndag efter påsk. Tavelsjöbor med flere, infinnen eder man ur huse för en gångs skull och hören något härligt.

Amerikafebern synes ännu skörda sina offer även i Tavelsjö. En välbärgad hemmansägarefamilj har i dagarna försålt sitt hemman samt genom en i två dagar hållen auktion allt sitt lösörebo. Det är väl ändå bedrövligt att människor skola bli så dumma, att de inte kunna värdera vad de äga i sitt eget land, helst när de ha fullt upp med vad de till livets uppehälle behöva.. Månne ej den dagen kommer, att de få bittert ångra sitt tilltag att utvandra till Amerika.

Under det sista året hava många emigranter som för ett tiotal år sedan utvandrade kommit åter och tagit i besittning den jord och de hem de lämnat. Andra åter ha blivit glada att de kunnat få köpa sig ett eget hem i gamla kära Sverige. Mången föreställer sig Amerika, som ett land flytande av mjölk och honung. Det är en galen uppfattning. Genom att föreställa sig Amerika såsom en guldgruva där var och en kunde få hämta guld efter eget behag ha många förslösat det lilla de ägt här i Sverige och därborta i västern måst gå såsom tiggare.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.