Gå till innehåll

Hieronymus – 30 oktober 1921

Höstens kalla vindar draga fram över bygden, som nu ser rätt så dyster ut. Att kung Bore är i antågande är lätt att känna. Marken har ju varit klädd i vinterskrud ett par gånger, men snön har tinat bort. Nu sist lämnade efter sig en ganska förarglig isskorpa till stort förfång för trafiken på vägarna. Man skall se sig väl för att man inte sätter en rova i all obetänksamhet.

Några särskilda nyheter från vår trakt äro ej att omtala. Det som händer och sker hör till det alldagliga.

Den del av Tavelsjö som i allmänhet benämnes Varmvattnet, samt byarna Blomåker och Österbacka skola inom den närmaste tiden erhålla elektriskt ljus och kraft. Arbetet med framdragandet av ledningarna samt inmonteringen pågår med iver. Inalles ett dussintal abonnenter äro anslutna till anläggningen. Kraften tages från Harrsele och anknytes till högspänningsledningen i Tavelsjö. Även inom dessa ovannämnda byar finnas de som föredraga att sitta vid sina rykande fotogenlampor. Kanske är det den rådande penningsknappheten som också spelar en inte obetydlig roll.

Att tala om någon nämnvärd arbetslöshet inom våra trakter är kanske inte tillbörligt. Någon egentlig arbetarstam finnes icke här utan utgöras arbetarna för det mesta av jordbrukaresöner och mindre jordägare. Dessa få nu söka sin utkomst från sin egen eller, sin faders torva. De sedvanliga timmerdrivningarna häromkring på sin faders torva. De sedvanliga timmerdrivningarna häromkring på vintrarna ha ännu ej hörts till, men nog torde framdeles några mindre drivningar komma att av Mo & Domsjö bortsättas. Förtjänsterna med dessa komma nog att betydligt understiga de förra årens.

Gustaf Adolfs-dagen kommer att här högtidlighållas med en enkel aftonunderhållning i kyrkan instundande söndag kl. 5 em. Föredrag kommer att hållas av komminister Levander. Manskören >Sjung, Sjung> skall underhålla med körsång och detta är ju nog, för att aftonen skall bli trevlig. Dessutom blir det deklamation mm.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.