Gå till innehåll

Hieronymus – 29 augusti 1921

Skördearbetet har nu tagit sin början här ganska allmänt. Årets skörd är ifråga om kvantitet rekordartad, men med kvalitén är det både si och så. På sina ställen har en svår sjukdom på både halm och korn börjat visa sig. Den sprider sig ganska fort och på grund härav har många måst taga itu med skördearbetet kanske fortare än de beräknat. Av allt att döma blir det dock ett gott år, om inte för tidig frost inträffar samt om gott torkväder erhålles. Skördearbetet försvåras i hög grad av liggsäd. Årets höskörd torde har blivit över medelmåttan och kvalité när mycket god. De naturliga ängarna ha dock varit dåliga på grund av för kylig väderlek under försommaren. Potatislanden härjas allmänt av en svår farsot. Blasten angripes först genom att den svartnar samt blir slak och liknar mest förfrusen. Även på potatisen börjar det synas efter en tid. En del ha slagit utav blasten med liar och på så sätt sökt hämma sjukdomen att även angripa potatisen. Det är med ett visst intresse man emotser utgången av denna sjukdom, ty blir man utan potatis har man borta en viktig faktor i hushållsförnödenheterna. "Pären ha jär mat'n bå åt svina och falke", så sade direktör Westerlund i Brattby en gång i ett föredrag, och med honom instämma hundratals bondgummor, som skola laga mat åt både folk och svin. Både blåbär och lingon förekomma rikligt detta år. Några större avsättningsmöjligheter ha emellertid ej funnits. Torkerierna hava ju köpt men priserna hava kanske varit för låga. Höstens valkampanj har ännu ej nått vår by med sina högsta vågor. Några politiska föredrag har ännu ej hållits inom detta valdistrikt vare sig av det ena eller andra partiet. Kanske skall det framdeles börja agiteras. Jordbrukarnas riksförbund eller numera Bondeförbundet har förr börjat valstriden med hållandet av föredrag av än den ena, än den andra sörlänningen, som gjort sig besväret att resa hit upp och prata bondeförbundets allena rättsinniga politik för bönder häruppe. Innevarande höst har dock ej någon sådan varit här, inte ens deras främste kandidat, hr Gabrielsson, har börjat sin agitation. Resultatet av höstens val emotses dock ganska allmänt med ett stort intresse. Det är ju nu även kvinnornas tur att säga sin mening i politiska även som i andra frågor.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.