Gå till innehåll

Hieronymus – 5 november 1920

Ett härligt höstväder är ännu rådande och något regn synes ej vilja komma. Kommer vintern utan något regn blir det svårt för många. Särskilt de som ej ha säkra brunnar få lida av en kännbar vattenbrist. De kvarnar som drivas med vattenkraft få också nära nog inställa sin drift. Vid Kvarnsvedjans kvarn råder stor brist på vatten och en mängd spannmål ligger där som ej kan förmals i brist på drivkraft.

Några tum snö går också mången och önskar sig, så att man kunde få taga igen de får, som ännu gå i skogen och som ej kunna tagas fast förutan snö, så man kan följa spåren.

Fredagen den 29 oktober höll författarinnan Elisabeth Kuylenstierna-Wenster föreläsning om Karl XV i Tavelsjö folkhögskola. Den gedigna föreläsningen åhördes med spänt intresse från början till slut av den alltför fåtaliga publiken. Föreläsningen belyste kung Karls liv alltifrån den stund då 128 salutskott på Lejonbacken den 3 maj 1828 förkunnade hans födelse tills den 15 september 1872, då han på residenset i Malmö utandades sin sista suck. Många episoder ur hans liv bland allmogen såväl som i högre kretsar berättades. Föreläsningen beledsagades med en rungande applåd.

Söndagen den 31 okt. kl. 3 em. höll pastor M. Hyden ett gripande föredrag om "Den vita slavhandeln och dess hemska fasor". Föredraget berörde ett ämne som de flesta ej hade en' aning om. Några torde kanske ha hört något litet nämnas förut om ämnet, men aldrig ändock ha begripit huru fasaväckande den vita slavhandeln i verkligheten är. Pastor Hyden hade en rik erfarenhet från denna verksamhet. Han hade varit i tillfälle att åhöra polisförhör, som hållits med unga kvinnor, vilka av en slump råkat komma ur det hemska våldet. Ibland händer det att man får tag på dessa mystiska klubbar och ordnar som bedriva den vita slavhandeln. Den bedrives i Amerikas storstäder och dess tenakler sträcka sig utöver hela den civiliserade världen. En mängd hemlighetsfulla agenter locka till sig unga kvinnor. Dessa agenter uppträda så finurligt att man i de flesta fall ej märker deras syfte och verksamhet förrän efteråt. Omkring 50,000 unga kvinnor försvinna spårlöst och för alltid i Amerika för varje år. Siffran är ju hårresande. I ett misstänkt hus i Chicago i U.S.A. Hade polisen anträffat icke mindre än 1,948 unga kvinnor, däribland 63 svenska flickor. Pastor Hyden omtalade vad han hört två av dessa berätta och det var hemskt att höra vad de fått underkasta sig. Somliga voro alldeles nära döden. Pastor Hyden berättade två fall som hänt här i Sverge, huruledes unga flickor blivit engagerade av dessa agenter, som sägas skola skaffa tjänsteflickor men som när de kommit till Amerika varit spårlöst försvunna. Han ville särskilt rikta en varning till de unga flickor, som ämna bege sig till Amerika att se upp i vilka händer de hamna. Till sist vädjade han till allmänheten att på allt sätt bistå den sak han verkade för, både genom understöd i penningar och intresse för arbetet. Pastor Hyden talade sedan kl. 7 på kvällen i Ytterrödå skola för en talrik åhörare skara.

Så till sist några ord till allmänheten. Försök att bättre passa tiden för föredrag och gudstjänster. Gå ej heller onödigt ut och in i lokalen och var försiktig i dörren. De som ej ha annat föra än att sitta och prata sinsemellan, böra söka sig en annan plats för pladdret än i samlingslokaler och kyrkan. Det verkar störande på talaren när han ej blir uppmärksammad. Får väl hoppas på en ändring till det bättre.

Hieronymus

 

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.