Gå till innehåll

Hieronymus – 9 maj 1919

Vår, vår! Återigen ha vi vår i naturen. Denna vår har hitintills varit blid och härlig. Särskilt de senaste dagarna ha varit som sommardagar. Snön har fått ett ganska kraftigt respass, vilket gjort att bäckarna till stor del översvämmat sina bräddar och tillställt förödelser i mindre skala. Fåglarna äro också i dessa dagar synnerligen glada. Dagen i ända kan man i skogen få höra en konsärt som saknar sitt motstycke. Våren är en härlig tid i naturen.

Men det är ju vår också i människohjärtat, särskilt i bondens. Bonden, som i dessa dagar börjar göra sig redo för vårbruket, hoppas också på bättre och ljusare tider. Kanske behöver han ej till hösten taga så noga reda på, hur många kom han har skördat och på heder och samvete deklarera årets skörd. Kanske får han också köpa sig en säck vetemjöl utan att behöva besvära sig med det krångliga bytandet. Bonden har ätit sig mätt varje måltid hittills, och inte skall han äta ihjäl sig om han får köpa en säck vetemjöl.

Under den gångna sommaren utfördes även här en hel del nyodlingsarbeten som detta år torde få giva sina första skördar. Bidraget från statens sida har nog gjort sitt till att nyodlingsarbetena tagit så stor omfattning. Nu lägger ju gödselfrågan intet hinder i vägen för att få beså det odlade.

Kommunalfullmäktigevalets resultat är nu känt, därav framgick att förbistringen i detta valdistrikt varit ganska stor. En av de valda, nämligen f.d. hemmansägaren C.E. Berglund i Strömsör var icke uppsatt som kandidat på det här den 9 mars hållna mötet. Hans namn var icke häller tryckt på en enda valsedel. Han blev vald genom ditskrivning av hans namn. Utslagen blev genom hr Berglunds val hemmansägaren Magnus Holmberg i Mickelsträsk. Detta var nog icke det väntade resultatet av strykningarna. Hr Holmberg är en synnerligen kommunalt vaken och inträsserad person, varför han borde ha fått plats i fullmäktige. Men om två år ha vi ju val igen. Och då får man väl rätta de nu gjorda missgreppen.

Valborgsmässoaftonen fick man ej se många Valborgsmässoeldar här som förut varit vanligt, detta beroende på att det var så mycket snö kvar i skogarna, varför det icke var någon lätt sak att taga sig upp på bärgen. Dessutom rådde tät dimma, vilken gjorde mödan lönlös emedan elden ej skulle synts lång väg.

Arbetslönema äro enormt höga här f.n.: en dagakarl betingar en arbetslön av fäm kronor och däröver, när han blir hållen kost. Skall han kosthålla sig själv blir arbetslönen väl en tia eller därutöver. Sommarpigor betinga en lön av 275 till 350 kr. för tiden från den 18 maj - 24 oktober.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.