Gå till innehåll

Hieronymus brev – 24 maj 1924

Våren, denna härliga årstid, som på ett säreget sätt har förmåga att fängsla människans sinne, har ju även gjort sitt intåg i våra bygder. Något synnerligen härligt vårväder kan man dock ej tala om fn., de sista snödrivorna synas skola räcka både väl och länge, och ännu ligger isarna kvar på sjöarna. Dagarna äro gråa och kyliga och likna i viss mån fjolårets vårväder. Luften är liksom laddad av snö och hagel, men det har svårt för att bli urladdningar, som nog vore av nöden för att det skulle kunna bli vackrare väder. Om det bleve en riklig nederbörd med ...

Hieronymus brev – 27 mars 1924

<Leve konkurrensen> kunna de goda Tavelsjö-borna utropa f.n. Byn har nämligen på sista tiden välsignats med en tredje handlande, så i den vägen följer vår ort nog med i utvecklingen. Intresset för skidsporten har helt hastigt vaknat hos en stor del av befolkningen i våra bygder i skidförets elfte timme. En skidklubb har bildats i Norrby med medlemmar från en hel del byar och ett par tre tävlingar ha även anordnats. Tiderna, som uppnåtts, ha varit synnerligen goda, om man tar hänsyn till, att alla äro föga tränade och icke hava hunnit skaffa sig skidor och annan utrustning som fordras ...

 

Helge Olofssons brev år 1918-28

UTDRAG UR VK

Helge Ingemar Olofsson, 1902-1985, var en stor skrivare i byn. Han var bland annat författare till "Tavelsjö-breven" som publicerades i VK under tiden 1918-1928 under pseudonymen "Hieronymus". 100 år senare kommer vi att återpublicera dom på vår hemsida.

Helge Olofsson var handlare, kyrkvärd, lokalpolitiker, mm., och "byskrivare" som hjälpte andra med skrivelser och inte minst att deklarera.

Alla dessa brev finns i boken "Tavelsjö från seklets början" som utgavs av Tavelsjö Hembygdsförening 1994. Det finns fortfarande några böcker kvar att köpa. Ta kontakt med någon ur styrelsen.

Observera att texten i breven innehåller tidigare bruklig stavning, och är skrivna på dialekt.

 

Jag ha tänkt så läng att ta å skriv nagär rada ti tinninga jänna, män ä ha då byre ve söm int för lite, män nu ha jag då töje mä ledehejtta å skriv nalta öm hörä ve hane jänna oppi Tavelsjö.

Hä jä just int na nytt att tala öm för ä hann just int nangting märkvärdet jänna, män att dem hall på arbejt ve att rit stolpa åt elektris ljuse hä jä då nangting nytt. Höre dem ha arbejte å fundere så skale ändå val ljust jänna å. Ve ska ta krafta från Harrsele eller borti "Klatterforsn" söm däm kallän ejn ti i väla, män nu järe int värt att han klatter sä ve int få ha just. Å nu tro ja då att jag skal skriv na brev öm säran sen ve få ljuse, för ä jä ba på kvälla jag skal jöreane sen arbetjte få slut. Jag ha no tänkte för i vinter eller i vor men jag ha int törse böre venä för jag ha vyre rädd att-karbidlampa skull klatter å onnes, men nu halle då på val se ljusen ti att hä går jöra utan lys.

Men int järe all söm ha törse gå tie å ta lyse, nä för all del, fattestackara söm int ha na pänning dem få no va utan ljus å hä jä no int att unner på, för hä val sä hundans dyrt, ta då vist på köst moten tusen kroner per gård, sä hä jä då int vänten dem ska gå ut yenä. Åsse järe sjölve störst pänningknösa på östersia å byn, söm int ennes för dem va sä olicklet rädd om styvra sin, män no jä jag rädd att dem få sitt på spishälla åt vintren å småpötter å sväre å grämes, då dem si att aren ha ljust, men hä jä int ogött åt dem, nä för all del.

Sä få jag då tala öm att vä hall söm bäst på ve vorana janna å, för hä jä sä vackerte ver se han jär som tvungen fräst öm få na korn nedi jola, fastän int vejtja då va hä skal vari för slag i år då ve int ha fått köp na könstgöning, men hä bero se myttje på va ver hä val.

Ti all ar breva från byden bruk dem mäste järmes över höre ont hä jär å leva, sä jag jett fåll å järmes nalta, män hä skal no göra lik myttje. No ha ve då matn alte, töcke söm ve fa bortå jola å borti kräka, men hä ve ska ja säj för je. Int fån köp gryn å int serapen å int snuse å röksakren å vassvärdige söckre dem ha! No järe för uselt att dem int ska va se kok ihope nalta bätter, sä hä int dränne innar man fåne ini halsn på se. Öm ja vist hä vor ba ti yen hä sött, se no skul dem då få se en famn allte. Å kaffe ra ve då int sä myttje borti, ba na häkto fyre var storhälg, men hä gå då bra göra se, sä läng söm han ha ä korn sä int järe då nan fare ve hä.

Ja nu jetja då ta å slut för gånga jänna å fald dem ta in hinna breve sä ska jag skriv fler.

Hieronymus

När Tavelsjö Hembygdsförening i fjol våras målade monumentet så upptäcktes skador av väder och vind. Föreningen började då undersöka hur man skulle kunna gå tillväga för att reparera det.

Tillsammans med Göran Andersson, Rödånäs Snickeri som byggde monumentet från början (för 20 år sedan) så planerades reparation med hjälp av av yrkesmän under helgen 9-10 juni. Trots att vi tillsammans undersökt monumentets status på plats, så upptäcktes det idag att fuktskadorna i virket var så stora att vi beslöt att avbryta planerad upprustning, och i stället satsa på att börja om från början.

Styrelsen kommer nu att undersöka hur man går vidare. En viktig fråga är hur det fortsatta arbetet ska finansieras.

Mer information kommer senare här på Hembygdsföreningens hemsida, Bygdeportalen och Facebooksida.

Eva Wiklund och Lena Alverud från styrelsen för Hembygdsföreningen framför det skadade monumentet. Foto: H-G Olofsson

Foto: H-G Olofsson

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.