Gå till innehåll

Hieronymus – 27 december 1920

Julen har här gått i fridens tecken. Inga nämnvärt berusade ha synts till och . allt har varit lugnt och stilla. Trakten häromkring torde höra till, de bästa inom vårt län ifråga om lönnbränning. Ännu har nog ingen kommit på den lagstridiga iden att bränna. Kanske frukta de som har lust därtill att fä göra bekantskap med vår landsfiskal, som särskilt synes vilja lägga an på att fä lönnbrännare och lönnkrögare kända. Inga särskilda tillställningar ha förekommit. De sedvanliga gudstjänsterna ha ej varit så talrikt besökta, undantagandes julottan då det var ganska mycket folk.

Annandag jul höll Tavelsjö ungdomsförening sitt sedvanliga årsmöte. Till styrelse valdes följande personer: ordf Olof Persson efter komminister Y. G. Levander som avsade sig ordförande­skapet, vice ordf hr Johan Lundberg, kassör C. M. Holmgren, sekret. Johan Karlsson, vice sekr. Elin Karlsson, revisorer Nils Karlsson och J. B. Forsberg, suppl. Karl Zingmark och Albert Ohlsson. Vidare förekom tal och sång samt servering av kaffe. Till sist hölls auktion på konfekt och äpplen ur de två julgranarna. Inkomsten av dagens fest beslöts att tillfalla svenska kyrkans mission, som är särdeles i stort behov av hjälp. Föreningens medlemmar uppmanades att på ett särdeles kraftigt sätt agitera för att nästkommande trettondagskollekt måtte bli så stor som möjligt.

Får till sist önska alla ett i allo lyckobringande och välsignelserikt nytt år. Undertecknad skall även under det kommande året så gott sig göra låter försöka att hålla Tavelsjöbygden i minne och hågkomst i tidningens spalter.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.