Gå till innehåll

Hieronymus – 1 mars 1920

Tiden rusar iväg liksom drevs den av den ihärdiga storm som denna vinter ej synes vilja ge sig. De vägplogningsskyldige få i vinter väl göra rätt för betalningen. Vägarna har dock blivit nästan ofarbara, stora backar ha uppstått där det är jämnt land sommartid och vägarna på slättbygden likna mest ett stormande hav. Blir tövädret i vår ihållande och starkt så kanske mången får risk att nära nog följa med strömmen.

Den 3 mars gives en föreläsning i Ytterrödå, som till det bästa rekommenderas i allmänhetens ihågkomst. Föreläsare är intendenten Ragnar Jirlov, Stockholm, och ämnet är "Hur Sverges allmoge byggt och bott tiderna igenom". Föreläsningen belyses av skioptikonbilder. Får väl hoppas på att vädrets makter visa en mildare uppsyn då än nu vid adjunkt Cederblads föreläsning så att publiken blir talrikare än nu sist.

Under denna månad har allmänheten haft att fullgöra sina deklarationsplikter. I vad mån var och en deklarerat till sitt samvetes tillfredsställelse är ej gott att säga. Tavelsjö-borna äro ju alltid samvets sanna.

Den nu åter uppblossande spanska sjukan har även låtit höra av sig i våra trakter i det att en del ströfall förekommit. Någon art av epidemi har den hittills ej antagit. En del personer ha låtit åderlåta sig för att motverka sjukdomen, till vad verkan det hava kan.

Skottåret har nu på allvar börjat för våra damer, detta märks tydligt. Till "en Janne på Kläppen" har en Vindel-tös med signatur "tro, hopp och kärlek", sänt sina hyllningar för hans "mycket intressanta brev i Kuriren för en tid sen". Vykortet ifråga har dock av posten ej kunnat sändas till dess rätta adressat utan finnes att avhämta å handelsboden i östra byn. Hoppas att "Janne på Kläppen" avhämtar sitt brev. All önsklig lycka till den ädla tösen! 1924 ha vi åter skottår, med detta tröstar sig.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.