Gå till innehåll

Om väder och vind är det kanske inte lönt att mera språka, ty alla levande varelser se och veta att denna vinter är av en säregen typ. Kanske det är på tiden att en var börjar bereda sig för inköp av en flygmaskin så att man kan sväva i himmelens skyar. Den senaste stormen och snöfallet har hopat drivor större i dimensioner än förut, och när vårflödet kommer, om det någon gång kommer, så torde man behöva kunna hålla sig i luften likt "Guds ande" i skapelsens begynnelse. Risken att vara i vädret är väl inte så stor, när det blott är snö och vatten.

Den kring land och rike allhärjande farsoten har ännu skonat vår ort. Endast ett fåtal fall av lindrig natur ha hittills rapporterats; i fall de ens ha med spanska sjukan att göra. Beror på, hur länge det går väl, ty sjukdomen härjar ju ganska vårdslöst i vissa byar ej långt härifrån.

Så några ord till allmänheten! När ni i dessa dagar komma att uppvaktas med en lista för insamling av medel till hjälp av "spanska sjukans offer", så visen eder barmhärtighet så långt eder förmåga räcker. Skildringarna från de utav sjukdomen svåraste hemsökta landsdelarna ha nog väckt givmildhet hos mången, helst när man undgått dess hemsökelse. Tänk på de föräldralösa fattiga småbarnen i Arjeplog och Arvidsjaur!

I våra bygder grasseras det väldeliga i skogarna för närvarande.

Den stagnation i skogsdrivningen, som långt frampå vintern gjort sig gällande, har med ens försvunnit och ett livligt köpande och säljande ha försiggått. Priserna på skog äro ju ganska höga, särskilt i fråga om fullmålig skog. Många torde dock få lägga dragrepet på axeln och själva tjänstgöra som hästar, beroende på den djupa snön. Sågningen av timret sker för det mesta på motorsågar, som flyttas från den ena till den andra upplagsplatsen.

Det senaste regeringsombytet har livligt diskuterats bland politikunsarna i våra bygder. Somliga ha varit nog enfaldiga att tro, att nu skulle det socialdemokratiska programmet med ens börja att omsättas i verklighet. Ännu torde dock ingen behöva knäppa ihop händerna för magen och utropa: "Herre jössus bevara oss för socialista".

Hieronymus

 

Tiden rusar iväg liksom drevs den av den ihärdiga storm som denna vinter ej synes vilja ge sig. De vägplogningsskyldige få i vinter väl göra rätt för betalningen. Vägarna har dock blivit nästan ofarbara, stora backar ha uppstått där det är jämnt land sommartid och vägarna på slättbygden likna mest ett stormande hav. Blir tövädret i vår ihållande och starkt så kanske mången får risk att nära nog följa med strömmen.

Den 3 mars gives en föreläsning i Ytterrödå, som till det bästa rekommenderas i allmänhetens ihågkomst. Föreläsare är intendenten Ragnar Jirlov, Stockholm, och ämnet är "Hur Sverges allmoge byggt och bott tiderna igenom". Föreläsningen belyses av skioptikonbilder. Får väl hoppas på att vädrets makter visa en mildare uppsyn då än nu vid adjunkt Cederblads föreläsning så att publiken blir talrikare än nu sist.

Under denna månad har allmänheten haft att fullgöra sina deklarationsplikter. I vad mån var och en deklarerat till sitt samvetes tillfredsställelse är ej gott att säga. Tavelsjö-borna äro ju alltid samvets sanna.

Den nu åter uppblossande spanska sjukan har även låtit höra av sig i våra trakter i det att en del ströfall förekommit. Någon art av epidemi har den hittills ej antagit. En del personer ha låtit åderlåta sig för att motverka sjukdomen, till vad verkan det hava kan.

Skottåret har nu på allvar börjat för våra damer, detta märks tydligt. Till "en Janne på Kläppen" har en Vindel-tös med signatur "tro, hopp och kärlek", sänt sina hyllningar för hans "mycket intressanta brev i Kuriren för en tid sen". Vykortet ifråga har dock av posten ej kunnat sändas till dess rätta adressat utan finnes att avhämta å handelsboden i östra byn. Hoppas att "Janne på Kläppen" avhämtar sitt brev. All önsklig lycka till den ädla tösen! 1924 ha vi åter skottår, med detta tröstar sig.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.