Gå till innehåll

Hieronymus – 7 augusti 1918

Nu hall gä på val sä pass läng se'n jag skrejv först breve att no järe tin att skriv ett dell. Fastän int hänne då just nangtin jänna i byn söm könn va lönt att tala öm.

Slåttanna have nästan söm stöke bort, vallgräse förstås, men änga å na anne skrabb järe no bra mäng söm ha kvar. Int ha hä då vorte just na myttje höj i år häller, men no ha hä då vorte mer än i fjolömsömmarn, hä jär då säkert.

Varsådd'sn köm no inte at je na bra resultat häller, hä ha vyre alldeles för tört, hä kom att varken val myttje halm eller korn, men no val hä då vist grannt den simma hä val.

Hä jär no mång söm funder på höre hä ska val ve deklarasion i höst, dem läs ti tininga, grånder å funder men somt å dem förståe int ändå. Ja jag förståre då int häller men när ve få tröske ra ve väl si va ve ska göra ve korne vore. Bäst järe då att inte överilse öm nångting för no gåre allt ba han inte tane se hart.

Nu arbejt dem å sätt opp trån ti elektrisanläggningen jama, ja den hall på inmonter också men ve hörs no ska få vänt på ljuse. Men i Grubb söm står för anläggningen ha skutte opp tiden för arbets fullbordande dell'n 1 november mot den 1 september för i sommar. Men hä jär no bra öm ve ra ljust den 1 november för ve ha då bägge svartest månena kvar då. No för hä då gå att klatter sig fram med karbidlampen deillers allti. Men karbidn lär ska val så hälsinglands dyr i höst å åt vintern 4 kroner kilo säj dem handlara jänna i byn men he bark då alldeles åt skogs, alldeles som rättest vägen. För att ta på jetta betala 1 kroner kilo för karbiden hä jär alldeles för myttje. Å fotoschen lär ska kost 7 kroner/liter, hä val då lik tokut na. Men pa vejt då inte vars nan fotoschen finnes att köp, för han söm köm in i kannä skal ju annvännes del anne å int deill lyse. Men ve få väl snart si öm mörksens furste ska stig ner å fa maktra över oss eller int, men no tro jag vi seger å mot'n sa läng söm hö finns nan tjärstom å gaddtuil att ta åt.

Nu gett jag då ta å slut ve breve jänna få väl si öm hä val na fler borta skölana, för jag ska säj att hä jär int se myttje skriv öm.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.