Gå till innehåll

Den snart tilländalupna månaden har präglats av ett ruskigt väder, men det är ju vanligt för februari att bjuda på snö och köld. Dessutom är det ju även märken, som båda gott för kommande sommar, att denna månad har otrevligt väder.

I denna månad har våra samveten haft ett särskilt jobb, jag tänker nu på deklarationerna och närmast på dem som ha något att deklarera. Tror dock att de allra flesta gjort sitt bästa för att med lugn och tillfredsställelse kunna sätta sitt namn under, "att jag efter bästa förstånd meddelat de lämnade uppgifterna, bekräftas på heder och samvete". En del deklarationsuppgifter torde dock komma att se litet märkvärdiga ut i taxeringsnämndens ögon, ty för mången har nog ej "debet" och "kredit" närmat sig varandra. Troligt är dock att nästa års deklarationer se ännu mera märkvärdiga ut, ty den felslagna skörden under den gångna sommaren kommer härvidlag att spela en stor roll. För att deklarationsuppgifterna skulle kunna bli, vad de borde vara, skulle fullständig bokföring föras av varje deklarationspliktig. Eljest måste man hugga till i många fall med en rund summa och denna kan ej bli så fullt korrekt som vore behövligt.

En hel del smärre avverkningar pågår denna vinter i våra trakter, vadan en del förtjänster erhållits. Efterfrågan på timmerhuggare var också ganska stor vid nyårstiden, och en del bondpojkar befinna sig också uppe i de stora drivningsområdena.

Efterfrågan på hö och halm är synnerligen stor denna vinter och de halmskullar som legat orörda ett par år ha nu en strykande åtgång.

Sistlidne helg hade vår blåbandsförening ett uppryckningsmöte. Föreningen har ju legat nere ett flertal år, men under den sista tiden ha intresserade krafter varit i rörelse för att återigen bringa liv i föreningen. Detta synes också ha lyckats över förväntan. Predikant J. Palmgren från Robertsfors medverkade med fördrag under helgen. Lördagsafton talade han för D.U.F:s räkning. På söndagen höll han högmässa, vartill mycket folk var samlat, ty predikant Palmgren har ju förr verkat i dessa bygder, och det var nu tolv år sedan han sist besökte vår by.

Kl. 3 em. på söndagen höll Umeå-kretsen av Västerbottens läns blåbandsförbund sitt årsmöte här, besökt av ombud från Rödå och Kroksjö blåbandsföreningar. Kretsrådet omvaldes i sin helhet och består av följande personer: Karl Karlsson i Rödåliden, ordf., Johan Andersson i Österå, kassör och sekreterare. Helge Ohlsson och Karl Pettersson, suppleanter. Nils Karlsson och Albert Olsson revisorer.

Kl. 4 höll predikant Palmgren ett kraftigt och väckande nykterhetsföredrag. Före och efter föredraget bidrog Tavelsjö kyrkokör med några synnerligen väl utförda sånger. Därefter följde kafferast, varvid kaffebordet hade en livlig omsättning. Så följde en kort avslutning och därpå höll blåbandsföreningen sitt årsmöte under ordförandeskap av Kroksjö blåbandsförenings ordförande, hr Karl Pettersson. 16 nya medlemmar inskrevs i föreningen och välkomnades hjärtligt. Så vidtog val av styrelse och utföll det sålunda: hr C. M. Holmgren, ordf., Helge Ohlsson, vice ordf., fru Adele Forsberg, sekr., Frida Forsberg, vice sekr., Algot Johansson, kassör, John Johansson, Albert Olsson och Karl Israelsson, suppl., Signe Johansson och Karl Karlsson, revisorer. Föreningens möten skola hållas andra söndagen i varje månad.

Det är att hoppas att föreningen har en framtid för sig, och att den kan komma att uträtta något för den sak den verkar för. Blott allmänheten och särskilt ungdomen omfattar arbetet med lust och intresse finnes det goda utsikter för framgång.

Hieronymus

Artisterna Raymond Björling, Adorena Thörn, Carl Erik Thörn och Bengt Åslund bjuder på en musikshow med låtar från bla Elton John, Barbra Streisand, Sinatra, Björn & Benny, Körberg mfl. Raymond sjunger Elton Jones, Frank Sinatra och mycket mer, bland annat "Till Havs" från sin farfar Jussi Björling. Adorena sjunger Barbra Streisand låtar och hon uppträder också med dockorna Lisa och Amanda. Carl Erik sjunger några av sina svensktoppshits. Bengt ackompanjerar och sjunger.

Artisterna Raymond Björling, Adorena Thörn, Carl Erik Thörn och Bengt Åslund bjuder på en musikshow med låtar från bla Elton John, Barbra Streisand, Sinatra, Björn & Benny, Körberg mfl. Raymond sjunger Elton Jones, Frank Sinatra och mycket mer, bland annat "Till Havs" från sin farfar Jussi Björling. Adorena sjunger Barbra Streisand låtar och hon uppträder också med dockorna Lisa och Amanda. Carl Erik sjunger några av sina svensktoppshits. Bengt ackompanjerar och sjunger.

Pris: 200 kr inklusive fika. Vid förköp 180 kr, boka på 0706695743 (Karin Ågren)

Datum: 15/3 kl 19 i Tavelsjö Bygdegård.

Välkomna!

Onsdag 28 februari kl. 19.00 i Bygdegården, Stora salen

Program:
”Int oslög – en berättelse om slöjdtradition, kreativitet och folkkonst”
Med historier om täljda hästar och skurna elgitarrer berättar slöjdaren s u r o l l e alias Jögge Sundqvist, om den skapande processen bakom ett slöjdat uttryck. Han beskriver de fyra väggarna i sitt kreativa rum - slöjdverkstaden. och visar slöjd från sitt 35-åriga slöjdarliv.

Föredraget pågår 30 min. Det finns utrymme för frågor och diskussion, ca 15 min efteråt.

Efter Fikaservering genomför vi Tavelsjö Hembygdsförenings årsmöte.

Alla medlemmar och övriga intresserade välkomna!

Tavelsjö Hembygdsförening

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.