Gå till innehåll

22 juli 1923

<Människan spår, men gud rår>, detta gamla ordspråk besannar sig rätt ofta. Ett nytt bevis därpå, ser man ju nu dagligen i växtligheten. Den starka värme som kom efter den kalla försommaren, har gjort att det blev fart i växtligheten. Dessutom har ju regn kommit i behaglig tid. Dessa gynnsamma väderleksförhållanden ha gjort, att årets skördeutsikter ljusnat, något som man knappt vågade hoppas under den kalla tiden.

Vårsådden synes ganska tillfredsställande särskilt på sand- och myrjord. Även på tyngre jordmån, där sådden ej verkställdes för tidigt, lovar det att bli god skörd. Blir det blott värme i fortsättningen och en längre tid fram på hösten, har man att hoppas på en relativt god skörd.

Slotterarbetet torde ganska allmänt taga sin början denna vecka. Det är ju ändå betydligt senare än vanligt. De spådomar om en fasligt klen höskörd, som man hörde vid midsommartiden, komma lyckligtvis ej att besannas. Det härliga vädret har gjort, att gräset vuxit, så det formligen kunnat höras. Därför torde årets höskörd ej komma att stå fjolårets långt efter. Första årets vallar komma ju att ge en ej alltför riklig avkastning, beroende på fjolårets myckna liggsäd, men på de äldre vallarna ser det lovande ut. Kvaliteten synes vara den allra bästa. Särskilt klövern har gått upp med fart. Blir det blott prima bärgningsväder, har man all anledning känna sig nöjd.

Av blomningen att döma synes årets bärskörd också bliva riklig, men den blir mycket försenad. Vid denna tid i juli har man ju förr kunnat hitta mogna blåbär, men nu är det bara grönkart.

De senaste veckorna har en livlig virkestransport ägt rum efter våra vägar. En hel del virke från de många olika sågplatserna häruppe har nedforslats till Umeå eller dess närhet. Förtjänsten av virkestransport är ju nu ej så hög som under krisåren, men ändå ej att förakta. Många, som äro nödsakade att se sig om efter extraförtjänster, kunna med denna virkeskörning få ett ej föraktligt tillskott i hushållskassan.

Denna sommar har en hel del av befolkningen i våra trakter kommit på den i&n att under helgerna anordna kortare och längre utflykter, än till den ena och än till den andra platsen i vårt län. Man har slagit sig samman en 15 stycken och placerat sig i en lastbil, och så har man rest ut och beskådat landet. Resorna med lastbilen som fortskaffningsmedel ställa sig ju synnerligen billiga. Bilarna ha ju nu alldeles undanträngt Brunte och trillan. Är det fråga om en finare skjuts, är det ju endast bil, som går an. Den nutida tekniken har gjort, att både hästar och folk har det bättre än förr.

Hieronymus

Den så mycket efterlängtade värmen synes nu ändock ha kommit. Dagarna äro ju nu varma och vackra och även nätterna, som i de flesta fall hittills hållit låg temperatur. Hade värmen uteblivit ytterligare någon tid, hade årets skörd med säkerhet äventyrats. Ännu är det ju alldeles för tidigt att uttala sig, men man har då i någon mån med den inträdande värmen återfått hoppet om en skörd, detta hopp som hos många av bönderna nära nog hade försvunnit. Ett villkor är ju förstås att hösten och kylan uteblir tills i slutet av september, detta för att årets sådd skall kunna ge mogna skördar, ty årets vårsådd är ju i högsta grad försenad och behöver för den skull en blid höst.

Ingen person här kan minnas en sådan kall och otrevlig försommar som denna. Vid midsommartiden var det nära nog ingenting som kunde låta en ana att det verkligen var midsommar. Lövet var inte ens fullvuxet, och ra voro de blommor som prydde den gröna marken; endast häggarna stodo som vitskrudade brudar.

Det är väl kanske för sent att nu nämna något om midsommarhelgen här, men blott några ord. Den förflöt i all stillhet. Midsommarvakorna firades nog av de flesta hemma i sängen, där man väl rullade in sig i filtar och täcken. En del trotsade ju kylan och vistades ute i Guds fria men kalla natur, men det var nog mest ungdomen som vågade detta. Den danslystna delen av ungdomen trådde förstås dansen efter bälgaspelets och fiolens muntra melodier.

Vår by har i dessa dagar mottagit en del sommargäster, som sökt sig hit för att vistas i denna natursköna trakt för längre eller kortare tid under sommaren. Umeå barnens dagsförenings barnkoloni anlände i förra veckan för en sex veckors vistelse på sin vanliga sommarplats hos änkefru Israelsson. Barnens antal uppgår till 53, och man kan ej annat än lyckönska dessa små, de flesta med bleka kinder, att få komma ut till detta friska och natursköna hem, ut från dammet och skuggorna, i stadens gator och gränder. Säkert är att många skola ra röda kinder och brunt ansikte under ,den tid de vistas här, ty här få de inandas en härlig luft och ligga och svalka sig i Tavelsj öns vatten.

Det av »Kristliga-föreningen för unga kvinnor» anordnade sommarlägret för unga flickor, här i byn, mottog sina sommargäster i lördags. Lägret är förlagt till hemmansägaren Johan Petterssons gård och antalet inkvarterade är omkring 30-talet. Sommarlägret räcker under 10 dagars tid.

Utan någon som helst överdrift kan man påstå, att Tavelsjö är en av de härligaste och mest natursköna byar vårt landskap kan uppvisa. Detta är icke blott ett invånarnas egenkära påstående, utan en främling må komma från vilken trakt som helst, så är detta hans enstämmiga utlåtande. Därför, den som ej ännu sett vår by kan gärna ta sig en lusttur hit, och ett är visst, han skall ej behöva ångra resan.

En viss sjukdom som tidvis brukar uppträda här i vår trakt och då kräva flera offer ungefär samtidigt (inte dödsoffer) är »giftassjukan». Under midsommarhelgen sammanvigdes tre par, och nu är det ytterligare två par som instundande helg knyta hymens band.

Under den sistförflutna veckan har vår by besökts av en zigenarfamilj, som slog ned med sitt tält i mitten av byn. Mannen utövar kopparslagarens yrke och kvinnan är begåvad med den förnämliga förmågan att kunna förutsäga en människas blivande livsförhållanden genom att använda sig av en kortlek eller en del andra tricks. Hennes siareförmåga lär dock vara föga framstående, men hennes begär efter klingade mynt desto större, och man har all anledning att varna befolkningen på de platser detta värda herrskap besöker att inte allt för reflektionslöst gynna hennes spåarekonst.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.