Gå till innehåll

Likt alla andra bygdebrevskrivare, gör jag väl bäst i att börja med väder och vind. Vi veta ju dock alla denna tidnings läsare, att den innevarande sommaren låtit vänta på sig. Ja den gör det ju även fortfarande, ty ännu kan man ej tala om någon riktig sommar. Vårbruket har ännu ej tagit någon nämnvärd fart. Den stundande veckan torde dock bli en arbetsam tid för jordbrukaren. Av allt att döma har ju en annan väderlek inträtt. Intill dato har ingen nämnvärd sådd kunnat göras, emedan jorden, allrahelst lerjord och tyngre jord hållit sig sur och otillgänglig. Inträffar ej riktig värme snart, som sätter fart i både ett och annat, har man anledning frukta att årets olika skördar äventyras. Vallarna se ännu vita och dystra ut särskilt de vallar som i sommar skola giva första skörden te sig synnerligen otillfredsställande. Över huvud taget har man denna sommar att motse en medelmåttig, om icke ringa höskörd.

Den sena och kalla våren har också i hög grad inverkat på betesmarkerna. Följden har blivit att en hel del ha måst öka sitt foderförråd genom inköp av hö. Särskilt Tavelsjö-bygden har besökts av en hel massa norr ifrån kommande hököpare, och det är rätt stora kvantiteter som försålts till dessa behövande. Priset har ju varit någorlunda högt, i regel har det betalats 10 öre pr kg.

Något särdeles av intresse händer just inte här i denna by. Under den sista tiden har dock vår by gästats av både en s.k. "Cirkus Variet" och en kringresande biograf "Cirkus Variet" har förr i denna tidning under Ordet fritt av "Argus" fått en välförtjänt skrapa. Att år in och år ut återkomma med samma usla program är väl något för grovt. Den nämnda biografen var också långt ifrån tilltalande. Befolkningen gjorde klokast i att ej besöka de föreställningar dessa kringresande skojare och tattare giva. Även ordningsmakten borde ha ett öga på sådana sällskap, kanske landsbygden bleve befriad från en hel del strunt.

Konfirmationsundervisningen med årets konfirmander tog sin början den 4 d:s, och avslutas med konfirmation och barnens första nattvardsgång instundande lördag och söndag. Barnens antal är inemot femtio och lärare är komminister Levander.

Kanske förtjänar det också omnämnas, att vår by denna vår begåvats med en ny bil. Hr Elov Andersson har nämligen inköpt en Ford bil och nu ha vi turer till Umeå varje dag.

Hieronymus

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare accepterar du denna användning.