Per Gustaf Hubert 1905-

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Kopia på artikel i VF
Bygdeportalen


Länkar

Bygdeportalen
Tavelsjö hembygdsförening (på Bygdeportalen)
Tavelsjö församling (på Bygdeportalen)
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i Sverige


Källmaterial

Källmaterial till gravvård 31 (.pdf)


Kulturhistorisk bedömning/
gravinventering

Inventering/kulturhistorisk bedömning av gravvård 31 (.pdf)


Mer material

Foton, berättelser m m
Mer material till gravvård 31
Per Gustaf Hubert   1905-
Per Gustaf Hubert . Född 1905.

f Erik Högberg. Född 1861. Snickare och bonde.

m Maria Vilhelmina Olofsdotter. Född 1864.
_______________________________________________________________________________________________

Levnadsbeskrivning

_______________________________________________________________________________________________

Gravvårdens placering

Sök på gravsatta

Gravvårdens utseende

Inventering av gravvård 31 (.pdf)

© Tavelsjö Hembygdsförening.