Välkommen till Tavelsjö gamla kyrkogård

Sök på gravsatta

Mitt i byn, mellan kyrkan och affären ligger den gamla kyrkogården i Tavelsjö med sitt vita, vackra staket och utblick över vattnet. Här begravdes människor från Tavelsjötrakten framför allt mellan åren 1910 till 1927, men fortfarande förekommer då och då gravsättningar i anslutning till olika familjegravar. Tidigare hade man fått åka till Backens kyrka i Umeå för begravningar. Tyvärr visade det sig dock snart att kyrkogården anlagts på vattensjuk mark. År 1927 invigdes en ny kyrkogård på en vacker tallbacke nordost om kyrkan.

Tavelsjö församlings första kyrka (se bild uppe till vänster) invigdes år 1897. Då kyrkan vid senare tid dels var i stort behov av restaurering, dels var sammanbyggd med skollokaler, ansågs det mest ändamålsenligt att ersätta med en helt ny kyrka. Tavelsjö nuvarande kyrka invigdes 1965 (se bild nere till höger).

Det finns 97 gravstenar på gamla kyrkogården. Många som ligger begravda här kommer från själva Tavelsjö och byar i närheten som Signhildsbäck, Långviken, Trehörningen, Varmvattnet, Kvarnsvedjan, Sjömellantjälen, Västernäs, Norrby, Rödåsel, Kroksjö och Mickelsträsk.

Denna webbplats innehåller förutom information om de gravlagda även information om familjebilden kring de begravda. Informationen är inte fullständig. Ibland har vi t ex inte hittat alla barn i en familj när vi sökt i våra källor. Vi vill därför gärna att Du kontaktar oss om Du har ytterligare information - kanske har Du en historia att berätta eller fotografier!

Tavelsjö Hembygdsförening kommer att fortsätta att aktivt samla in material i form av en studiecirkel som pεgεr under vεren 2011 och uppdatering kommer att ske vartefter nya uppgifter kommer in och noteras nedan. Kontakta Corina Selberg (
corina@tavelsjo.se) om du vill delta i studiecirkeln!

Hjälp oss att levandegöra folket som verkat i Tavelsjöbygden!

Uppdatering 2010-12-29

  • Gravvård 3 (Terese Andersson, dotter, Tavelsjö), Gravvård 4 (Lilly, dotter, Tavelsjö), Gravvård 5 (Erik och Maria Eriksson, Tavelsjö), Gravvård 6 (Gustav Lundström, son, Kroksjö), Gravvård 11 (Karl Johansson, Tavelsjö), Gravvård 25 (P. A. Bäckström, Norrby), Gravvård 33 (Jonas Eriksson, Tjärnbäck), Gravvård 57 (Johan Karlsson, Trehörningen). Kompletterad 27/1 2011, Gravvård 59U (Kjell Kjellin, Haddingen). Gravvård 82 (Hulda, dotter, Mickelsträsk). Mindre korrigeringar har gjorts pε ytterligare nεgra gravvεrdar.
    Observera att fler foton, berättelser mm kan finnas under länken Mer material i högermenyn till varje person. Där finns även en förteckning över använda källor.
  • Kulturhistorisk bedömning gjord av Historiska Hus i Norr AB på beställning av Umeå Kyrkliga Samfällighet kommer att läggas ut då den fastställts av Länsstyrelsen (ej klart december 2010). Gravvårdarna uppdelas i tre klasser: Klass 1, omistlig gravvård; Klass 2, kulturhistorisk värdefull gravvård; samt Klass 3, ej kulturhistorisk värdefull gravvård.
  • Persondata lagras i DISGEN version 8.2. I december 2010 fanns 790 personer i databasen.
Tidigare har information inkommit om Gravvård 1 (N Olofsson), Gravvård 6 (J Lundström), Gravvård 7 (A Persson), Gravvård 8 (KJ Israelsson), Gravvård 9 (O Jakobsson), Gravvård 15 (O Olofsson), Gravvård 33 (J Eriksson), Gravvård 37B (Erik Peder, JP Jonssons son), Gravvård 47 (GA Bodin), Gravvård 55 K Sandström, Gravvård 64 PG Eriksson, Gravvård 84 (J Lundgren).

Tack för alla bidrag!

Välkomna att bidra med mer information och kort! Kontakta oss.

Sök på gravsatta

Sök med hjälp av kartan eller i registret nedan.
För muspekaren över gravstenen så dyker en bild på gravvården upp. Klicka på gravstenen för mer information.

Mer info...

Startsida
Intressanta gravar
Kyrkogårdsbilder
Om våra uppgifter
Kontakta oss


Kartor

Ritning från 1910
Förslag till ordnande av kyrkogård
Kulturhistorisk bedömning
Visa kyrkogården på Hitta.se


Läs mer...

Tidningen Spira
Västerbottens Folkblad
Tavelnet


Länkar

Tavelsjö hembygdsförening
Tavelsjö byanät
Tavelsjö församling
Umeå kyrkliga samfällighet
Historiska Hus i Norr AB
Sveriges Släktforskarförbund
Gravstensinventering i Sverige
Bilder från förr i Tavelsjö


Tavelsjö kyrka
Tavelsjö nuvarande kyrka invigd 1965.
Gravvård nr 27. Gravvård nr 26. Gravvård nr 25 Gravvård nr 24 Gravvård nr 23 Gravvård nr 22 Gravvård nr 21 Gravvård nr 20 Gravvård nr 19 Gravvård nr 18
Gravvård nr 28 Gravvård nr 17
Gravvård nr 29
Gravvård nr 30
Gravvård nr 31
Gravvård nr 59U
Gravvård nr 50U
Gravvård nr 16
Gravvård nr 15
Gravvård nr 14
Gravvård nr 32
Gravvård nr 13
Gravvård nr 33
Gravvård nr 34
Gravvård nr 35
Gravvård nr 84
Gravvård nr 83
Gravvård nr 82
Gravvård nr 81
Gravvård nr 92 Gravvård nr 88 Gravvård nr 80
Gravvård nr 91 Gravvård nr 87 Gravvård nr 79
Gravvård nr 90 Gravvård nr 86 Gravvård nr 78
Gravvård nr 89 Gravvård nr 85 Gravvård nr 77
Gravvård nr 12
Gravvård nr 11
Gravvård nr 10